Home Sitemap COVID-19 Protocol

COVID-19 Protocol

BBZ Protocol aan boord van de GOUDEN VLOOT
1,5 meter economie-
versie 29 mei 2021

De BBZ, Vereniging voor Beroepschartervaart, is de brancheorganisatie voor de Nederlandsche Zeilvloot. Als belangenvereniging voor zowel eigenaren (werkgevers) als bemanning (werknemers) is de vereniging actief op verschillende niveaus. De BBZ heeft het volgende protocol, oftewel gedragsovereenkomst, voor het zeilen met passagiers opgesteld.

Gebruik protocol
Aan boord kunnen onderstaande maatregelen genomen worden om een veilige bedrijfsvoering mogelijk te maken. Per schip zullen die maatregelen op details verschillen. Bovendien zijn de maatregelen afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM. Als die richtlijnen soepeler of strenger worden, zullen de onderstaande maatregelen worden aangepast.


Versoepeling/ nieuwe beperkingen COVID-19 maatregelen voor de zeilvaart:

Per 10 juli meerdaagse tochten:

Het zeilen zelf wordt gezien als sport.
Er is een verschil tussen wat mag tijdens het sporten (zeilen) en het niet meer sporten (horeca- activiteiten).

Zeiltochten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Voorwaarden zijn:

-tijdens het zeilen (bovendeks) is het niet verplicht om afstand te bewaren

-er geldt geen mondkapjesplicht meer

-benedendeks wordt 1,5 meter afstand gehouden

-capaciteit meerdaagse tochten wordt bepaald door 1,5 meter afstand

-horeca mag niet tijdens het zeilen, deelnemers mogen wel eten en drinken.* De horeca-activiteit (slapen/eten) bepaalt de capaciteit aan boord.

-Indien na aanmeren horeca/hotel functie: zelfde regels als voor alle horeca, in elk geval houden van 1,5 meter afstand plus placeren m.u.v. mensen uit één huishouden.** Een gezelschap is niet hetzelfde als een huishouden, voor personen uit één huishouden gelden andere regels. Binnen een gezelschap dient 1,5 meter in acht te worden gehouden.

Kinderen tot 13 jaar hoeven geen afstand te houden onderling en met volwassenen.

 

Protocol

 

1.Maatregelen voorafgaand aan de reis

 • Het Corona protocol wordt vooraf met alle gasten gecommuniceerd. Maatregelen worden op de website van de Gouden Vloot gepubliceerd en gedeeld bij aanvragen.
 • De gasten worden erop geattendeerd dat zij alleen welkom zijn als ze gezond zijn en geen corona verschijnselen (bij verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts) vertonen.

-Ze geen huisgenoot/gezinslid hebben met koorts en/of benauwdheidsklachten.

-Ze geen huisgenoot/gezinslid hebben met coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als ze korter dan 14 dagen geleden contact gehad hebben met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had.

-Ze in een risicogroep zitten, dan is toestemming nodig ouders/verzorgers.

 • Er wordt doorgegeven wat het maximum aantal deelnemers is dat tegelijkertijd aan boord mag. Bepalend is de samenstelling van het gezelschap zoals bepaald in de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.
 • Betaling geschiedt vooraf.

  

 1. Algemene maatregelen, 1,5 meter
 • Wij hangen duidelijk zichtbaar – in alle openbare ruimtes van het schip – een hygiëne instructie op.
 • Wij brengen waar nodig afstandsmarkeringen aan.
 • Wij leggen onze gasten uit welke maatregelen genomen zijn en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een veilige omgeving.
 • Wij definiëren wandelroutes aan boord (eenrichtingsverkeer waar mogelijk aangeven met borden of pijlen anders wachtplaatsen aanduiden).
 • Bemanning maakt relingen regelmatig en zichtbaar voor gasten schoon.

 

 1. Algemene maatregelen, hygiëne
 • Wij hangen duidelijk zichtbaar – in alle openbare ruimtes van het schip – een hygiëne instructie op in verschillende talen.
 • Wij geven uitleg aan gasten over de maatregelen.
 • Wij zorgen ervoor dat er bij de ingang(en) van het schip een mogelijkheid is om de handen te ontsmetten.
 • Wij zetten in elke hut, bij openbare wastafels en bij openbare toiletten pompjes met desinfecterende zeep en papieren handdoeken(i.p.v. stoffen handdoeken).
 • Wij controleren bij het aan boord gaan of er sprake is van verschijnselen die mogelijk op Corona duiden.
 • Wij ontsmetten regelmatig contactoppervlakken: deurklinken, trapleuningen, tafels, relingen, lichtknoppen en andere zaken die veelvuldig door gasten worden aangeraakt.

 

 1. Instructies/training bemanning
 • Wij geven uitleg aan onze bemanning en oefenen extra hygiëne maatregelen (schoonmaak) en algemene maatregelen zoals aan – en van boord gaan (keuken, eenrichtingsverkeer) en omgaan met beschermingsmiddelen.
 • Wij leggen uit hoe corona gerelateerde klachten kunnen worden herkend en wat te doen.
 • Wij houden een dagelijkse briefing met alle crew. We monitoren nauwlettend wat er goed gaat, wat kan beter en wat aangepast moet worden.
 • Wij hameren erop dat de bemanning een voorbeeldfunctie heeft; iedereen houdt zich aan de regels.
 • Bemanning maakt schoon volgens schoonmaken aan boord protocol.

 

 1. Instructies aan gasten
 • Voor binnenkomst moet de gast weten wat te doen in het geval dat ze symptomen krijgen, zie website RIVM.
 • Aan het begin van de reis geven wij instructies aan de gasten, daarna herhalen indien nodig
 • Onze gasten dienen vaak handen te wassen met desinfecterende zeep.
 • Handen schudden en ander fysiek contact dienen we te vermijden.
 • Niesen en hoesten in de elleboog of papieren zakdoeken gebruiken.
 • Er kan contact opgenomen worden indien er binnen 14 dagen een besmetting ontstaat en andersom als de klant binnen 14 dagen na verlaten van het schip corona heeft, moeten ze contact opnemen.

 

 1. Algemene maatregelen catering
 • Extra schoonmaak rondes in de keuken.
 • Zo min mogelijk personeel in de keuken.
 • Glazen, bestek etc. altijd afwassen (in de vaatwasser) met heet water.
 • Wegwerp servetten gebruiken.
 • Gebruik zoveel mogelijk mono-verpakkingen voor broodbeleg, maar denk ook aan zoutjes etc.
 • Vermijd zoveel mogelijk gebruik van etenswaar waar gasten met de handen aan moeten zitten.

7.Bar

 • Oppervlaktes regelmatig reinigen
 • Glazen wassen in heet water
 • Contactloos betalen
 • Plexiglas schot tussen bar crew en gasten.
 • Bij selfservice: duidelijke instructie.

 

8.Ventileren

 • Er zal zo vaak en zoveel mogelijk worden geventileerd. Als de gasten van boord zijn, steeds alle ramen en deuren openzetten, dit geldt voor alle ruimtes. Op de wisseldag de hutten zoveel mogelijk ventileren. Filters van airco’s e.d. regelmatig checken, schoonmaken en/of vervangen.

 

9.Van en aan boord gaan

 • Gast toont ingevulde Corona vragenlijst die vooraf is toegestuurd. Deze lijst blijft in het bezit van de gast
 • Bij incheck wordt elke gast verzocht zijn/haar contactgegevens vast te leggen zodat in geval van besmetting aan boord tot 14 dagen na einde van de reis contactonderzoek door overheidsinstanties kan plaatsvinden. Daarna worden de gegevens vernietigd (AVG)
 • Bemanning maakt relingen regelmatig en zichtbaar voor gasten schoon
 • Bemanning organiseert van boord gaan passagiers met gepaste afstand. Het van boord gaan zoveel mogelijk spreiden.
 1. Ten slotte 
 • Als de 1,5 meter als gevolg van buitengewone omstandigheden (zoals in geval van EHBO of reanimatie) niet mogelijk is geldt het noodprotocol.
 • In geval er bij een ex-opvarende corona is vastgesteld, zal de GGD bronnenonderzoek verrichten en vervolgmaatregelen treffen. Iedereen wordt zo snel mogelijk geïnformeerd en zal de aanwijzingen van de GGD opvolgen.