Home Sitemap Corona Protocol

Corona Protocol

BBZ Protocol aan boord van de GOUDEN VLOOT
1,5 meter economie-
versie 29 september 2020

De BBZ, Vereniging voor Beroepschartervaart, is de brancheorganisatie voor de Nederlandsche Zeilvloot. Als belangenvereniging voor zowel eigenaren (werkgevers) als bemanning (werknemers) is de vereniging actief op verschillende niveaus. De BBZ heeft het volgende protocol, oftewel gedragsovereenkomst, voor het zeilen met passagiers opgesteld.

Gebruik protocol
Aan boord kunnen onderstaande maatregelen genomen worden om een veilige bedrijfsvoering mogelijk te maken. Per schip zullen die maatregelen op details verschillen. Bovendien zijn de maatregelen afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM. Als die richtlijnen soepeler of strenger worden, zullen de onderstaande maatregelen worden aangepast.


Versoepeling/ verscherpingen COVID-19 maatregelen voor de zeilvaart:

-Beperkingen 14-10-2020 | De versoepelingen rondom COVID-19 volgden elkaar iets te snel op waardoor we een behoorlijke stap terug moeten doen. Vanaf 14 oktober betekent dit dat de reizen van de Gouden Vloot waarbij geboekt is voor 1,2,3 of 4 personen van 18+ gewoon door kunnen gaan.

-Beperking 30-09-2020 | Social distancing en maximale groepsgrootte wordt aangepast.

Dit betekent concreet dat er vanaf 29 september het volgende geldt:
• zeilen blijft een sport (maar toezicht wordt scherper)
• niet-zeilen wordt complexer; niet-zeilend zijn er maximaal 30 personen onderdeks of 40 personen bovendeks toegestaan, maar dit mag niet 1 grote groep zijn. De samenstelling mag wel uit
meerdere gezelschappen (van max 4 personen) bestaan (als de groep in totaal maar niet groter wordt dan 30 personen). Dit betekent dat de reizen van de Gouden Vloot waarbij geboekt is voor 1,2,3 of 4 personen gewoon door kunnen gaan.

Groepsboekingen met meer dan 4 personen die voor dit jaar nog staan, kunnen onder de huidige maatregelen niet zonder meer uitgevoerd worden.

*Versoepeling 10-7-2020 | Zeilen op charterschepen wordt gezien als sport. Dat betekent dat er geen afstand gehouden hoeft te worden en het mondkapje bovendeks niet nodig is. DIT GELDT alleen voor DAGTOCHTEN.

DAGTOCHTEN: Zeilschepen kunnen weer vol bezette dagtochten gaan varen. Bovendeks hoeft er geen afstand bewaard te worden en er is geen mondkapje nodig. Dat heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zojuist bekend gemaakt. Benedendeks hoeft er ook geen afstand bewaard te worden, maar is het mondkapje wel verplicht. Een andere beperking is dat er geen horeca-service aan boord is tijdens het zeilen. Dat kan pas weer als het schip afgemeerd ligt. Natuurlijk mogen de opvarenden wel eten en drinken tijdens het zeilen maar vermeden moet worden dat mensen in de bar gaan zitten of gezamenlijk binnen de maaltijd gebruiken. De uitzonderingspositie voor de zeilvaart stoelt op de gedachte dat het een sport is.

*Versoepeling 26-6-2020|Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden.
Om verwarring te voorkomen: de 1,5 meter afstand maatregel geldt niet meer voor jongeren tot 18 jaar onderling. Zij moeten wel afstand blijven houden tot volwassenen.

Kinderen tot 13 jaar hoeven geen afstand te houden onderling en met volwassenen.


Protocol

1.Maatregelen voorafgaand aan de reis

-Het Corona protocol wordt vooraf met alle gasten gecommuniceerd. Maatregelen worden op de website van de Gouden Vloot gepubliceerd en gedeeld bij aanvragen.
-De gasten worden erop geattendeerd dat zij alleen welkom zijn als ze gezond zijn en geen corona verschijnselen (bij verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts) vertonen.
-Wij geven, in de overeenkomst, het maximumaantal deelnemers aan dat tegelijkertijd aan boord mag. Bepalend is de samenstelling van het gezelschap zoals bepaald in de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.
-Betaling geschiedt vooraf.

 2.Algemene maatregelen, 1,5 meter

-Wij hangen duidelijk zichtbaar – in alle openbare ruimtes van het schip – een hygiëne instructie op.
-Houd 1,5 meter afstand (leden uit 1 huishouding uitgezonderd).
-Wij geven per algemene ruimte het max. aantal gelijktijdig toegestane personen aan.
-Wij brengen waar nodig afstandsmarkeringen aan.
-Wij leggen onze gasten uit welke maatregelen genomen zijn en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een veilige omgeving. (Zie instructies aan gasten en personeel.)
-Wij definiëren wandelroutes aan boord (eenrichtingsverkeer waar mogelijk aangeven met borden of pijlen anders wachtplaatsen aanduiden).
-Bemanning maakt relingen regelmatig en zichtbaar voor gasten schoon.
-Bemanning organiseert een ‘van boord gaan met gepaste afstand’ voor de passagiers.

3.Algemene maatregelen, hygiëne

-Wij hangen duidelijk zichtbaar – in alle openbare ruimtes van het schip – een hygiëne instructie op in verschillende talen.
-Wij geven regelmatig uitleg aan gasten over de maatregelen.
-Wij zorgen ervoor dat er bij de ingang(en) van het schip een mogelijkheid is om de handen te ontsmetten.
-Wij zetten in elke hut, bij openbare wastafels en bij openbare toiletten pompjes met desinfecterende zeep en papieren handdoeken(i.p.v. stoffen handdoeken).
-Wij controleren bij het aan boord gaan of er sprake is van verschijnselen die mogelijk op Corona duiden.
-Wij ontsmetten regelmatig contactoppervlakken: deurklinken, trapleuningen, tafels, relingen, lichtknoppen en andere zaken die veelvuldig door gasten worden aangeraakt.

4.Instructies/training bemanning

-Wij geven uitleg en oefenen extra hygiëne maatregelen (schoonmaak) en algemene maatregelen zoals aan – en van boord gaan (keuken, eenrichtingsverkeer) en omgaan met beschermingsmiddelen.
-Wij leggen uit hoe corona gerelateerde klachten kunnen worden herkend en wat te doen.
-Wij houden een dagelijkse briefing met alle crew. We monitoren nauwlettend wat er goed gaat, wat kan beter en wat aangepast moet worden.
-Wij hameren erop dat de bemanning een voorbeeldfunctie heeft; iedereen houdt zich aan de regels.
-Bemanning maakt schoon volgens schoonmaken aan boord protocol.
-Als bemanningslid corona verschijnselen krijgt dan van boord en vervangen door andere crew.

5.Instructies aan gasten

-Voor binnenkomst moet de gast weten wat te doen in het geval dat ze symptomen krijgen, zie website RIVM.
-Aan het begin van de reis geven wij instructies aan de gasten, daarna herhalen indien nodig
-Onze gasten dienen vaak handen te wassen met desinfecterende zeep.
-Handen schudden en ander fysiek contact dienen we te vermijden.
-Niesen en hoesten in de elleboog of papieren zakdoeken gebruiken.
-Bij symptomen gaat de gast gelijk van boord.
-Er kan contact opgenomen worden indien er binnen 14 dagen een besmetting ontstaat en andersom als de klant binnen 14 dagen na verlaten van het schip corona heeft, moeten ze contact opnemen.

 6.Algemene maatregelen catering

-Extra schoonmaak rondes in de keuken.
-Geen buffetten meer, alles uitgeserveerd per persoon.
-Zo min mogelijk personeel in de keuken. Keukenpersoneel en bedienend personeel scheiden.
-Keukenpersoneel en bedienend personeel draagt handschoenen en mondkapjes.
-Bij zelf-catering gelden dezelfde voorwaarden.
-Glazen, bestek etc. altijd afwassen (in de vaatwasser) met heet water.
-Eten in twee of meerdere shift’s volgens vooraf bepaalde groepen.
-Tussen elke shift 15 minuten voor schoonmaak en ventilatie.
-Volledige ruimte gebruiken + strikte tafelschikking om de 1,5 meter te handhaven.
-Plexiglas tafelschotjes gebruiken indien afstand minder dan 1,5 m.
-Wegwerp servetten en placemats gebruiken.
-Gebruik zoveel mogelijk mono-verpakkingen voor broodbeleg, maar denk ook aan zoutjes etc.
-Vermijd zoveel mogelijk gebruik van etenswaar waar gasten met de handen aan moeten zitten.

7.Bar

-Oppervlaktes regelmatig reinigen
-Glazen wassen in heet water
-Contactloos betalen
-Plexiglas schot tussen bar crew en gasten.
-Bij selfservice: duidelijke instructie.
-Barpersoneel draagt plastic handschoenen.

8.Ventileren

-Er zal zo vaak en zoveel mogelijk worden geventileerd. Als de gasten van boord zijn, steeds alle ramen en deuren openzetten, dit geldt voor alle ruimtes. Op de wisseldag de hutten zoveel mogelijk ventileren. Filters van airco’s e.d. regelmatig checken, schoonmaken en/of vervangen.

9.Van en aan boord gaan

-Aankomsttijd gasten zoveel mogelijk spreiden. 1,5 meter afstand waarborgen.
-Gast toont ingevulde Corona vragenlijst die vooraf is toegestuurd. Deze lijst blijft in het bezit van de gast
-Bij incheck wordt elke gast verzocht zijn/haar contactgegevens vast te leggen zodat in geval van besmetting aan boord tot 14 dagen na einde van de reis contactonderzoek door overheidsinstanties kan plaatsvinden. Daarna worden de gegevens vernietigd (AVG)
-Bemanning maakt relingen regelmatig en zichtbaar voor gasten schoon
-Bemanning organiseert van boord gaan passagiers met gepaste afstand. Het van boord gaan zoveel mogelijk spreiden.

10.Ten slotte 

-Als de 1,5 meter als gevolg van buitengewone omstandigheden (zoals in geval van EHBO of reanimatie) niet mogelijk is geldt het noodprotocol.
-In geval er bij een ex-opvarende corona is vastgesteld, zal de GGD bronnenonderzoek verrichten en vervolgmaatregelen treffen. Iedereen wordt zo snel mogelijk geïnformeerd en zal de aanwijzingen van de GGD opvolgen.